2 Mars

Närvaro och minnesanteckningar från mötet den 2 mars, kl. 16-18 på Rådhuset

Närvarande Ungdomsrådet:                       Ej närvarande Ungdomsrådet:
Cecilia Lundh                                             Maja Johansson

Andreé Gentile Persson                              Belinda Andersson

Henrik Johansson                                       Emmy Karlsson

Diana Krstevska                                         Ida Petersson

Gustaf Johannesson                                    Lars-Philip Larsson

Biljana Colevska                                         Freja Mollberg

Simon Meglic´                                             Maja Jonsson

Rebeka Simic´                                            Morgan Rohlwin

Oskar Grip                                                 Martin Johansson

Erik Mårtensson                                         Ibrahim Achkar

Rasmus Sjögren

Lina Olsson

Freddie Jönsson

 

Närvarande Barn- och ungdomsberedningen:       Ej närvarande:

Staffan Cederö                                                                 Conny Ahlgren

Jonas Gustavsson

Veronica Andersson

Tina Järvenpää

 

Närvarande ungdomshandläggare (ansvarig tjänsteman):

Karin Jeppsson
Lizian Kyréus

Minnesanteckningar:

§         Staffan inledde mötet och hälsade alla välkomna. Staffan berättade också att Lizian Kyréus nu har slutat sitt uppdrag som sekreterare i Ungdomsrådet/Barn- och ungdomsberedningen.

§         Staffan presenterade därefter mig, Karin Jeppsson, som har tagit över Lizians arbete som sekreterare. Jag tillhör kommunens folkhälsoenhet och har hittills ”bara” arbetat med alkohol- och drogförebyggande arbete. Men förutom det arbetet är jag också numera handläggare i Ungdomsrådet/Barn- och ungdomsberedningen och samordnare för Trelleborgs kommuns övriga arbete med barnkonventionen. Jag ser verkligen fram emot mina nytillkomna arbetsuppgifter! J

§         Vårens mötestider med Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen fastställdes under detta möte. Samtliga möten påghår mellan kl.1 6-18 dessa datum:

Ø  tisdagen den 23 mars

Ø  tisdagen den 6 april

Ø  tisdagen den 27 april

Ø  tisdagen den 25 maj

Kallelse kommer att skickas ut inför varje möte, men notera gärna dessa datum redan nu.

§         Cecilia Lundh visade upp Ungdomsrådets blogg. Denna blogg hittar ni på http://trelleborgsungdomsrad.blogg.se/  Här har Ungdomsrådet bl.a. lagt ut protokoll från förra terminens möten samt lagt ut en del frågor. Men ingen har än så länge kommenterat. Dock är det väldigt enkelt att skapa kommentarer. Det framkom önskemål om att kunna länka till bloggen från Trelleborgs kommuns. Karin Jeppsson fixar det.

§         Cecilia redogjorde även för vad som diskuterades på Ungdomsrådets styrelsemöte den 26 januari. Styrelsen besående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare träffades den 26 januari.

Ø      Det som då diskuterades var möjligheten att införa brevlådor (idélådor) på alla skolor. Staffan uppmanade Ungdomsrådet att framföra detta önskemål direkt till rektorerna.

Ø      Styrelsen har även beslutat att de vill att möten i Ungdomsrådet hålls två gånger i månaden. En tanke är då att den första timmen av mötet kan vikas för särskilt inbjudna (t.ex. tjänstemän i kommunen) och att den andra timmen kan avsättas för egna diskussioner. Staffan informerade om att detta är fullt möjligt och på dessa möten deltar numera såväl Ungdomsrådet som Barn- och ungdomsberedningen. Det innebär alltså att Barn- och ungdomsberedningens egna möten upphör.

Ø      Önskemål om att återuppta utskotten i Ungdomsrådet lyftes också. Detta diskuterades en del. Staffan föreslog att ett annat sätt att formera sig är utifrån olika intresseområden (t.ex. något som rör Översiktsplanen 2010). Styrelsen kan alltså bjuda in övriga i rådet till sina egna möten. Tina menade att man visst kan ha arbetsutskott, men att det samtidigt kan vara svårt att samla alla i Ungdomsrådet till fler möten än de två ordinarie mötena per månad (se ovan).

Ø      Styrelsen bestämde också att försöka få TA (Trelleborgs Allehanda) att komma till Ungdomsrådets och Barn- och ungdomsberedningens möten. TA var ej närvarande den 2 mars.

Ø      Ungdomsrådet vill marknadsföra sig i större utsträckning och gå ut i skolorna och informera om vad Ungdomsrådet gör.

 

§         I övrigt diskuterades en del angående former för möten i Ungdomsrådet. Gustaf föreslog att ”föregående möte” skulle kunna vara en stående punkt på varje möte. På så vis blir det en naturlig uppföljning och man undviker att börja om från början igen då det gäller vissa frågor/’ämnen.

 

§         Lizian Kyréus påminde om att medborgarförslagen som Ungdomsrådet har lagt fram angående pariserhjul, matbrickor och kvalité på skolmaten nu är under beredning. Lizian uppmuntrade ungdomarna att närvara på kommunfullmäktiges sammanträde när dessa förslag ska behandlas där.

 

§         Staffan presenterade delar av Trelleborgs kommuns förslag till Översiktsplan 2010 (ÖP 2010) och uppmanade Ungdomsrådet att gå in och titta på planen som ligger på www.trelleborg.se under ”Aktuellt”. Senast den 9 april ska eventuella skriftliga synpunkter på planen vara inlämnade Kanske titta särskilt noga på Ringvägen, hamnen och bygge av ny ungdomsgård på väster (Stavstensvägen)? Staffan föreslog även att Stefan Ferm, från kommunledningskontoret, skulle kunna bjudas in till något av Ungdomsrådets möten.

 

§         Ett annat förslag på inbjuden gäst till kommande möte är Ulrika Arnell Trelleborgs kommuns nye kostchef. Ulrika är i full gång med att fixa med den nya kostorganisationen som bl.a. ansvarar för skolmaten.

 

§         En uppdatering av Trelleborgs kommuns hemsida behövs då det gäller informationen om Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen. Det framkom också önskemål om att kunna länka till FC, Ungdomsrådets blogg och Ungdomsrådets Facebook-sida.  Detta ska Karin Jeppsson ordna med så snart som möjligt.

 

§         Under mötet avtackades även Lizian Kyréus. Lizian tackades varmt av Staffan och övriga närvarande för sin fina insats i Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen. Det bjöds dagen till ära på extra god fika med semlor, kaffe/the och som vanligt även frukt och vatten.

 

§         I slutet av mötet blev det fotografering av alla närvarande i Ungdomsrådet. Bilden ska höra till bloggen.

 

Som det uppfattades under mötet:

Karin Jeppsson


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0