Styrelsemöte 26/01-10

Närvarande: Cicci, Morgan, Maja och Rebeka
Styrelsen kom fram till följande:
* Möten oftare. 2 gånger i månaden (tisdagar)
1 timme till besökande 1 timme till egen diskussion.
* Utskotten återupptas. Möte i utskotten varannat möte.
* Gå ut i skolorna, vem är vi? Vad gör vi?  Styrelsen ordnat detta.
*Fixa bloggen.
*Brevlåda på varje skola där elever och lärare kan lämna förslag.
* Få Trelleborgsallehanda till våra möten.

Styrelsemöte

Styrelsen skall ha möte tisdagen den 26/01 och bestämma lite vad vi skall gör denna terminen kom gärna med förslag om vad vi skall ta upp denna terminen.


RSS 2.0