6 oktober 2009

Introduktionsdag för Ungdomsrådet

6 oktober 2009

Minnesanteckningar

Ordförande Staffan Cederö hälsade välkommen och presenterade syftet med ungdomsrådet och vilka uppgifter rådet har som remissorgan till förvaltningarna i frågor som rör barn och unga.

Inflytande och Delaktighet är ledstjärnor för Ungdomsrådet.

Framkom önskemål från Henrik om att skriva en verksamhetsplan och från Diana att i förväg få veta ämnet för kommande möte.

 

Presentation; ungdomar och politiker.

 

Staffan presenterade hur kommunens organisation är uppbyggd.

 

Lars Hemzelius presenterade Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden och vill gärna ha ungdomarnas synpunkter på kostnaden för skolmaten.

 

Rebecca Segerhagen från Kulturförvaltningen berättade om sitt uppdrag som producent av olika arrangemang.

Rebecca ställde frågan ”vad är kultur”? Förslag från ungdomarna, musik, mat, konst, litteratur, teater, foto, traditioner,poesi, dans, design.

Ordet kultur betyder odla. Rebecca frågade vad ungdomarna skulle vilja göra inom kulturområdet och fick följande svar; Maja vill ha ”konst på stan,” Conny grafittikonst och Cecilia musikcafe´på stan för ungdomar under 16 år.

 

Informationschef Ingrid Wall berättade kort om Trelleborgs historia med början från boplatserna man funnit i Skateholm som man beräknar fanns för 7000 år sedan.Andra utgrävningar som gjorts är Västervång, Skegrie och återuppbyggnaden av Trelleborgen. Trelleborg förlorade stadsrättigheterna år 1619 och återfick dem först år 1867.

 

Nästa punkt på programmet var en uppskattad lunch !

 

Eftermiddagens program var ett grupparbete med ämnet

hur vill man arbeta i Ungdomsrådet?

 

Redovisning; grupp 1 förslag:

Bygga blogg, FC, bättre marknadsföring, nya affischer, informationsmöten på skolorna, dela ut material som visar vad Ungdomsrådet är, öppna möten.

Grupp 2 förslag:

Ungdomsrådet skall bilda egen styrelse, själva hålla i mötena och att det bildas utskott, även de med egen styrelse.Marknadsföring, utveckla centrum och Smyge.

Grupp 3 förslag:

Effektivare möten med förmöte, kulturinriktning på nya museets cafe, förbättra föreningslivet i Trelleborg, bilda utskott. Önskemål om ungdomskvällar på Valen med längre öppettider.

Grupp 4 förslag:

Återskapa utskotten. Förslag på utskott , miljö, kultur, barn och omsorg, räddningstjänst och skola.Mindre råd och flera träffar, bättre marknadsföring, ibland bjuda in gäster till mötena ,blogg, nätdiskussioner.

 

Efter redovisningen presenterade Lisbeth Gisselquist, chef för Ungdomsenheten sin verksamhet och vilka ungdomsgårdar som finns i kommunen.

 

Beslöts att representanter för Ungdomsrådet skall deltaga vid elevrådsmötet på gymnasiet den 22/10 kl.10.00. Erik, Conny och  Maja Johansson var intresserade att deltaga vid detta möte.

 

Beslöts att vid nästa möte den 3 november skall Ungdomsrådet bilda egen styrelse.

 

Avslutning:

Staffan tackade för en givande dag och för det engagemang och intresse alla visat och avslutade därmed dagen.

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0