Familjedag

Idag den 3 April hade ungdomsrådet en familjedag i parken med olika aktiviteter för barn och en talangtävling för både yngre och lite äldre. En mycket lyckad dag.
Vi vill tacka alla som hjälpte oss att förverkliga denna dagen och tack till alla som besökte oss hoppas ni hade lika kul som vi hade.

Frågor till skånetrafiken:

Frågor till skånetrafiken:

 

·    Busshållplats nya västervång

·    Busshållplats vid entre (146)

·    Busshållplats vid Skegrie kyrka (146)

·     Gratis/billigare stads buss för alla

·    Korrekta busstabeller (165 och 1)

·    Värme på bussarna, bättre fläktar

·    Hur långtid ska man vänta för att få rese ersättning

·    Både sms och kontant betalning

·    Säkrare bussar.

·    Byt ut slitna bussar

·    Busschaufförerna ska inte prata i telefon eller vara otrevliga

·    Mer plats till benen

·    Mer plats till djur

·    Småbussar till landsbygden

·    Direkt buss till hyllie station

·    Bussarna går sällan ex linje 3,2,1,190,182,165

 

 

Har du några frågor till skånetrafiken så hör av dig till cecilia.lund@skola.trelleborg.se     eller lämna en kommentar så tar vi upp det med dem. Eller kom till mötet. 16.00 sessionssal 2 på rådhuset


Minnesanteckningar Ungdomsrådet 10/11 2010

§         Karin inledde mötet med att kolla närvaro/frånvaro och frågade även om alla i Ungdomsrådet tycker det är okej att deras namn finns med på Trelleborgs kommuns hemsida, då det gäller information om Ungdomsrådet. Alla som var närvarande tyckte att det var okej. Du som inte var med; hör av dig till Karin på karin.jeppsson@trelleborg.se och meddela om du inte vill finnas med på hemsidan.

§         Vi hälsar våra nya medlemmar Marigona Deva, Michelle Pettersson, Elin Selse, David Hulthén, Daniel Larsson och Sara Blixt välkomna till Ungdomsrådet! J

§         Ordförande Cicci fick ordet. Cicci tog upp att Ungdomsrådet behöver ha ordningsregler för mötena. Dessa publiceras bl.a. på FC. Gustaf M var sekreterare under mötet och skrev ner de regler som bestämdes att Ungdomsrådet ska ha.

§         Nästa möte den 24 november kommer Skånetrafiken på besök. Därför avsattes tid under detta möte att diskutera vad som är aktuellt att prata om då. Gustaf skrev ner de frågor som Ungdomsrådet vill ta upp. Karin skickar dessa frågor till Skånetrafiken i god tid innan den 24 november.

§         På terminens sista möte med Ungdomsrådet den 8/12 blir det studiebesök hos Polisen i Trelleborg. Mer om detta i på nästa möte och i inbjudan som skickas ut inför den  8/12.

§         De intressegrupper/utskott som bestämdes förra gången gjordes om lite grann. Såhär ser grupperna ut nu:

Ø  Centrum: Dorentina, Daniel, Maja, Gustaf M, Marigona, Elin, Michelle

Ø  Kultur/Nöje: David, Cicci, Suzana, Sara B

Ø  Föreningsliv/Fritid: Dorentina, Gustaf M, Marigona

Ø  Skola: Axel, Josefin, Suzana, Kaltrina, Sara B

Ø  Infrastruktur: Tara, André G-P, David

Ø  projektgrupp för dagen på Parken i mars (se ovan): Cicci, Emmy, David, Gustaf M, Dorentina, Belinda, Ida

 

§         Nästa möte blir onsdagen den onsdag 24 november kl. 16-18.

§         Övriga mötesdatum resten av året (kl. 16-18)

Ø  onsdag 8 december


Sammanställning av gruppdiskussioner:

Introdag Ungdomsrådet 12/10 2010, Parken

 

 

Sammanställning av gruppdiskussioner:

Grupp 1 (Dorentina, Sara, Martin, Lina och Ibbe)

Bra med Trelleborg:

§         Bussarna

§         Fritidsgårdarna

§         Bion

Dåligt/vill förändra:

§         Biblioteket  - vill ha mer nya böcker

§         För många kebabgrillar

§         Mc Donalds ska vara kvar  - öppet dygnet runt.

§         Fler skoaffärer

§         Skolmaten

§         Mer belysning (runt skolor och tunneln vid Bastionen)

§         Gratis bussar

§         Vill ha studiebesök hos Polisen

Grupp 2 (Gustaf, Cicci, Maja, Suzana)

Vill förändra:

§         Affärer (och matställen?) på Valen

§         Nattöppet café (ingen alkohol)

§         Basketplaner” inomhus”

§         Buss – billigare eller gratis för studenter

§         Fler idrottshallar

§         Öppet längre på helger (butiker mm)

Grupp 3 (Josefin, Belinda, Fredrik)

 

Bra:

 

§         Ungdomsrådet. Mycket bra, för man får vara med att påverka och komma med sina åsikter.

§         Gasverket

§         Ren/fin miljö (rondeller, parkerna)

 

Vad som behöver förbättras:

§         Mer pengar till handboll och övriga sporter. Alla pengar SKA INTE gå till bara fotbollen.

§         Renovera Söderslätthallen

§         Gratis buss

§         Mer parkeringar i stan så du kan nå Valen lätt, utan någon dyr kostnad.

§         Fler café så man kan fika, som har öppet lite längre in på kvällen.

§         Fler fritidsgårdar som ligger lite utanför stan (väster).

§         Fler soptunnor till hundar.

 

 

Grupp 4 (Kaltrina, Mattias, Ida)

Bra med Trelleborg:

§         Bra med bussar

§         Stan är bra

§         Bra med fritidsgårdarna

Vill förändra:

 

§         Ingenstans att gå ut (under 16 år) högstadiet.

§         Informationen om allting (t.ex. evenemang) är dålig (når ej ungdomarna)

§         Rensa stranden (förbättring Dalabadet och Östra stranden)

§         Bygga Gasverket större

§         Information om tidtabeller (Skånetrafiken?)


12/10 2010

Minnesanteckningar Ungdomsrådet

-         Introduktionsdag på Parken 12/10 2010


§         Dagen inleddes kl. 08.30 med fika och ”mingel”

§         Kl.09.00 hälsade Staffan alla välkomna och presenterade inledningsvis en del om vad Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen är.

§         En av dagens inbjudna gäster var Peter Bernehov, chef för Ungdomsenheten. Peter, som ansvarar för Trelleborgs kommuns fritidsgårdar, berättade kortfattat om fritidsgårdarna i Trelleborg. Peter ville gärna samla in synpunkter från ungdomarna i Ungdomsrådet angående utbudet av fritidsgårdarna. Ungdomarna fick diskutera detta i mindre grupper. Peter sammanställde vad grupperna kommit fram till.

§         Även Navigatorcentrum var inbjudna denna dag. Navigatorcentrum vänder sig till ungdomar i Trelleborg som är i åldern 16-24 år. Syftet är att vägleda ungdomar till jobb, utbildning etc. Andreas och Nina, som arbetar på Navigatorcentrum, berättade om olika projekt/verksamheter.. Två ungdomar Estelle och Joakim, från Ung Idé respektive Ung Framtid, berättade om sina goda erfarenheter av Navigatorcentrum. Läs mer om Navigatorcentrum på www.navigatorcentrumtrelleborg.se och www.facebook.com/navigatorcentrum

§         Vi åt sedan god lunch (lasagne) J

§         Cicci och Emmy från Ungdomsrådet inledde eftermiddagen med att presentera en idé om att arrangera en heldag för barn och unga i Parken, kanske i februari 2011.  På förmiddagstid är det då tänkt att ordna med t.ex. ansiktsmålning för barn i förskoleåldern. Kvällstid är det tänkt att ha disco/konsert för ungdomar i åldern 15-17 år. För att detta ska vara genomförbart behövs en liten projektgrupp i Ungdomsrådet. Cicci och Emmy tar upp detta på nästa möte. De övriga i Ungdomsrådet verkar tycka att det är en bra idé med en sådan dag.

§         Rebecca Segerhagen (ansvarig för Parken) har mycket erfarenhet av vad som funkar/inte funkar då det gäller evenemang som riktar sig till barn/unga. Rebecca var med och lyssnade på Cicci och Emmy. Efteråt tipsade hon om att småbarn är en mycket enklare grupp att arrangera saker för. Det är mycket klurigare att nå ut till ungdomar i åldern 15-17 år. Det kostar en del att arrangera saker. Att hyra Parken kostar t.ex. mellan 3000-6000 kr.

Rebeccas tips då det gäller ungdomar är att försöka samarbeta/hitta det som redan görs. Det finns mycket, men det är svårt att nå ut med information till ungdomarna om vad som händer.

§         På mötet diskuterades det även en del om möjligheten att träffa andra Ungdomsråd.

§         En del av den information om Ungdomsrådet som finns på kommunens hemsida är gammal. Karin ska uppdatera hemsidan

§         Cicci har fixat ny Facebook-sida för Ungdomsrådets räkning.

 

 

 

§         Karin presenterade en del om vad FN:s barnkonventionen är. Det finns 54 artiklar i konventionen. De flesta länder i världen har skrivit under barnkonventionen som ”föddes” 1989. Sverige skrev under 1990. De mest centrala artiklarna är:

Ø  Principen om icke diskriminering (artikel 2)

Ø  Principen om barnets bästa (artikel 3)

Ø  Barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6)

Ø  Barnets rätt att komma till tals (artikel 12)

 

§         Ungdomarna fick diskutera i grupp (totalt fyra olika grupper) om vad de tycker är bra och mindre bra med Trelleborg. Som avslutning gick vi igenom vad de olika grupperna diskuterat (separat sammanställning).

§         Nästa möte blir onsdagen den 27 oktober, kl. 16-18.

§         Övriga mötesdatum resten av året (kl. 16-18)

Ø  onsdag 10 november

Ø  tisdag 23 november eller onsdag 24 november

Ø  tisdag 7 december eller onsdag 8 december


Upptagsmötet mötet

Den 12 Oktober skall Trelleborgsungdomsråd ha sitt upptags möte.
Vad skulle ni vilja att vi skall ta upp denna terminen?
Vad vill ni förändra?
Lämna gärna en kommentar eller skriv till cecilia.lund@skola.trelleborg.se

Lokaldelen

http://trelleborg.lokaltidningen.se/de-fragar-mest-for-att-de-ska-/20100926/artikler/709299854/1503

25/5

Närvarande: Cecilia Lundh, Andrée Gentile Persson, Gustaf Johannesson, Simon Meglic´, Rebeka Simic´, Rasmus Sjögren, Lina Olsson, Emmy Karlsson, Lars-Philip Larsson, Morgan Rohlwin, Freddie Jönsson

Ej närvarande: Henrik Johansson, Diana Krstevska, Biljana Colevska, Maja Johansson, Oskar Grip, Erik Mårtensson, Belinda Andersson, Ida Petersson, Freja Mollberg, Maja Jonsson, Martin Johansson, Ebba Sånesson, Ibrahim Achkar

Närvarande beredningen: Tina Järvenpää, Jonas Gustavsson, Veronica Andersson, Karin Jeppsson (tjänsteman)

 

Frånvarande beredningen: Staffan Cederö, Conny Ahlgren

Den 25/5 hade vi besök av Mattias Müller, miljömålssamordnare, från miljöförvaltningen. Mattias berättade om Trelleborgs kommuns miljöstrategiska arbete:

Ø      Bland annat pratade Mattias en hel del om hållbar utveckling som handlar om ekonomisk effektivitet, sociala och kulturella behov och ekologiska egenvärden. Ju mer balans det finns mellan dessa områden desto bättre är det för utvecklingen av samhället. Dessa olika områden tar man hänsyn till bl.a. då man arbetar med att förbättra miljön.

Ø      Mattias menar att Trelleborg länge har fokuserat mest på ekonomisk effektivitet. Kanske inte så konstigt med tanke på att Trelleborg har varit en hamnstad och industristad. Idag är Trelleborg mer och mer en attraktiv bostadsort och då blir det ännu viktigare att bevara kulturella värden, natur och miljö. Allt för att kunna leva ”det goda livet”.

Ø      Mattias berättade även en del om hur miljön förändras i havet. T.ex. genom att vatten från andra hav kommer hit med hjälp av fartyg. När fartygen tömmer sina vattentankar här i Östersjön följer främmande arter med ut i vattnet. På sikt förändrar detta ekosystemet, vilket inte är bra.

Ø      Övergödning är ett problem. Det beror på att böndernas gödning rinner ut i vattendrag och gör att det blir syrebrist, bottendöd och tång i vattnet. Ett dilemma i Trelleborg är all tång som flyter upp och hamnar på stränderna. Även fisket påverkas negativt eftersom tillgången på fisk minskar.

Ø      Sist men inte minst är samarbete mellan olika aktörer (t.ex. kommuner, högskolor, företag) viktiga för att kunna arbeta mer långsiktigt och effektivt för att förbättra miljön.

Ø      De power point- bilder som Mattias visade läggs ut på FC, kika gärna på dem.

 

Ø      Cicci tog därefter över och kollade upp hur intresset ser ut bland er ungdomar då det gäller att marknadsföra Ungdomsrådet under Palmfestivalen. Tanken är att dela ut flygblad på stan. I skrivande stund har Karin beställt flygblad med Ungdomsrådets logga på. Ni som är intresserade av att delta; ta kontakt med Cicci!

 

Ø      Karin informerade om att preliminärt datum för nästa möte med Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen är den 24 augusti, kl. 16-18. Kallelse kommer i vanlig ordning när det närmar sig.

Ø      Karin informerade också om att kommunstyrelsen vill ha såväl Ungdomsrådets som Barn- och ungdomsberedningens synpunkter på en revisionsrapport som handlar om hur nämnderna i Trelleborg tillämpar barnperspektivet. Denna måste vi diskutera på nästa möte. Karin skickar ut rapporten inför mötet.

 

Efter Ciccis och Karins information anlände Christer Fredriksson, Trelleborgs kommundirektör.

Ø      Christer inledde med att berätta om sig och sitt arbete som kommundirektör. Kommundirektören är den högste tjänstemannen i kommunen.

Ø      Det blev sedan ett trevligt ”runda bords- samtal” om vad ni ungdomar i rådet tycker om Trelleborg, om skolan etc.

Ø      Christer är nyfiken på vad ni ungdomar tycker. Kom ihåg att era åsikter och idéer är viktiga!

Efter att mötet avslutas hade flera deltagare i Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen en trevlig middag på restaurang Harmony.

 

 

Som det uppfattades:

/Karin Jeppsson

 

Glad sommar till er alla! J

 

 

 


Minnesanteckningar från mötet den 27 april

Närvarande                                                Icke närvarande

Cecilia Lundh                                             Diana Krstevska

Andreé Gentile Persson                              Maja Johansson

Henrik Johansson                                       Simon Meglic´

Gustaf Johannesson                                    Erik Mårtensson

Biljana Colevska                                         Rasmus Sjögren

Rebeka Simic´                                            Lina Olsson

Oskar Grip                                                 Belinda Andersson

Lars-Philip Larsson                                     Emmy Karlsson

Morgan Rohlwin                                         Ida Petersson

Freja Mollberg

Maja Jonsson

Freddie Jönsson

Martin Johansson

Ibrahim Achkar

 

Närvarande Barn- och ungdomsberedningen:       Ej närvarande:

Staffan Cederö                                                                 Conny Ahlgren

Tina Järvenpää                                                                 Jonas Gustavsson

Veronica Andersson

 

Ungdomshandläggare (ansvarig tjänsteman):

Karin Jeppsson

 

Minnesanteckningar:

§         Staffan inledde mötet och hälsade alla välkomna…

§         Dagens inbjudna gäster var Ulrika Arnell, Trelleborgs kommuns kostchef, och Peter Bernehov, chef för Ungdomsenheten.

§         Ulrika inledde med att berätta om att kommunen nu har en ny kostorganisation. Syftet är att få en bättre helhetssyn och samordning när det gäller den mat som serveras på förskolor, skolor och på äldreboenden. Målet är att så mycket som möjligt av maten ska tillagas från grunden ute på de olika ställena och slippa onödiga transporter. Och att 30 % av maten ska vara ekologisk år 2012.

En viktig del i arbetet med att förbättra maten är att inrätta matråd på varje skola. Ulrika tycker det är jätteviktigt att det inrättas matråd där elever, lärare och personal från köket ingår och tillsammans kan diskutera och komma med förslag på vad som kan bli bättre.

Ni som är med i Ungdomsrådet; kolla upp hur det ser ut på era skolor. Finns det något matråd som är aktivt? Tycker era rektorer att frågor som rör skolmaten är viktiga?

Har ni frågor/förslag om skolmaten i Trelleborg får ni gärna skicka e-post till Ulrika på ulrika.arnell@trelleborg.se

§         Peter Bernehov berättade om sig själv och om Ungdomsenhetens verksamhet. Peter är född och uppvuxen i Trelleborg och har arbetat inom kommunen i många år. Ganska nyligen tog Peter sig an uppdraget som chef för Ungdomsenheten. Numera lyder Ungdomsenheten under Fritidsförvaltningen. Tidigare tillhörde Ungdomsenheten kommunstyrelsens förvaltning.

§         Det finns totalt fem olika ungdomsgårdar i Trelleborgs kommun, som Ungdomsenheten ansvarar för. Det är kostnadsfritt att besöka ungdomsgårdarna.

Ø  Gasverket är störst och har flest besökare. På Gasverket finns skateboardramp och replokal för dem som sysslar med musik. Elever från fjärde klass upp till 17 år. Men äldre ungdomar har tillträde till skateboardrampen och replokal.

Ø  På Backafall ute vid Fagerängen finns det förutom ”vanlig verksamhet” också en del gruppverksamhet en dag i veckan, t.ex. killgrupper eller tjejgrupper. På Backafall håller även Oliver Lazarevski i filmverkstad mån-ons.

Ø  Tjejloftet på Parken är (precis som det låter) bara för tjejer. Bl.a. gör dom en del utflykter.

Ø  I Anderslöv finns också en ungdomsgård, belägen vid torget.

Ø  I Smygehamn finns ungdomsgård på Smygeskolan. Även här finns Oliver Lazarevski.

Tips: För information om öppettider mm till de olika ungdomsgårdarna kolla på www.trelleborg.se skriv ungdomsenheten i sökrutan så får du fram länkar till ungdomsgårdarna.

Förutom verksamheten på de olika ungdomsgårdarna jobbar även ungdomsenhetens personal alkohol- och förebyggande. De samarbetar t.ex. med socialtjänsten och närpolisen vid helger som valborg och skolavslutning.

Har ni frågor till Peter går det bra att skicka e-post till peter.bernehov@trelleborg.se

 

Efter Ulrikas och Peters genomgång tog Cicci över mötet:

§         Palmfestivalen den 27-28 augusti, är ett är ett bra tillfälle för Ungdomsrådet att synas på stan och marknadsföra sig. Hur det ska gå till får i så fall planeras i juni. Mer om detta på nästa möte.

 

§         Nästa möte är den 25/5 kl. 16-18. Vi kommer att vara på Navigatorcentrum på Östra Vallgatan 2, Trelleborg.

 

§         Inbjudna gäster till nästa, och vårens sista, möte den 25/5 är:

Ø  Christer Fredriksson som är kommundirektör i Trelleborg.

Ø  Mattias Müller från miljöförvaltningen som informerar om kommunens arbete med miljömålen.

Givetvis finns det då tillfälle för er att ställa frågor till Christer och Mattias.

§         Efter mötet den 25/5 tänkte vi gå ut och äta gemensam middag på restaurang Harmony i Trelleborg. Det är viktigt att du meddelar Karin Jeppsson senast den måndag den 10/5 om du vill följa med och äta. Det bjuds på mat och alkoholfri dryck.Minnesanteckningar 6 april


Närvarande                                              Ej närvarande

Cecilia Lundh                                             Rasmus Sjögren

Andreé Gentile Persson                              Maja Johansson

Gustaf Johannesson                                    Lars-Philip Larsson

Erik Mårtensson                                         Simon Meglic´

Oskar Grip                                                  Martin Johansson

Freja Mollberg                                            Biljana Colevska

Diana Krstevska                                         Rebeka Simic´

Ibrahim Achkar                                          Lina Olsson

Freddie Jönsson                                          Maja Jonsson

Henrik Johansson                                       Belinda Andersson

Emmy Karlsson                                          Ida Petersson

Morgan Rohlwin

Ebba Sånesson; ny medlem som vi hälsar hjärtligt välkommen! J

Närvarande Barn- och ungdomsberedningen:       Ej närvarande:

Staffan Cederö                                                                 Conny Ahlgren

Veronica Andersson                                                         Tina Järvenpää

Jonas Gustavsson

Ungdomshandläggare (ansvarig tjänsteman):

Karin Jeppsson

Minnesanteckningar:

§         Staffan inledde mötet och hälsade alla välkomna…

§         Dagens inbjudna gäst var Stefan Ferm som berättade om Översiktsplan 2010. Stefan berättade om hur arbetet i en kommun fungerar då det gäller planer för bebyggelse av vägar, bostäder mm.  Det är ett arbete som pågår hela tiden, men med jämna mellanrum görs en stor översiktsplan. Det finns då massa saker att ta hänsyn till, t.ex. miljömål, lagar osv. I Trelleborg utgår man ifrån dessa punkter när man gör översiktsplan:

Var står vi idag? Tidigare stadsplanering är utgångspunkten.

Vilka värden har vi? I Trelleborg finns det bl.a. väldigt fin jordbruksmark som det är viktigt att ta tillvara på.

Vad vill vi framöver? Hur ska det framtida Trelleborg se ut? Det är såklart viktigt att ta hänsyn till vad trelleborgarna tycker är viktigt då det gäller stadsplanering, vägar mm.

Trelleborg har förändrats mycket de senaste åren; från industristad till attraktiv stad att flytta till. Man räknar med att antalet invånare i Trelleborg kommer att öka med cirka 5000 under de närmaste åren. Det innebär bl.a. att allt fler bostäder kommer att byggas.

Stefans mycket intressanta föreläsning varade i ca 1 timme…

Cicci tog därefter över och tog på nytt upp frågan om utskotten som bestämdes på förra mötet. Ni som ännu inte är med i något utskott; fundera gärna på vilket/vilka av dem ni skulle vilja ingå i. Såhär ser det ut just nu:

Ø  Miljö: Freddie och Andreé

Ø  Kultur/nöje: Gustaf, Cicci, Maja Johansson, Belinda, Ida, Diana och Ebba

Ø  Barn/omsorg/skola: Lina, Maja Johansson, och Belinda

Ø  Räddningstjänst/säkerhet: Gustaf och Simon

Ø  Marknadsföring: Cicci, Rasmus, Diana, Emmy och Erik

Ø  Centrum: Belinda och Ida

Ø  Smyge: ännu ej någon representant.

Ø  Infrastruktur (ny): Henrik, Oskar och Freja

§         När det gäller marknadsföring av Ungdomsrådet är det problem att nästan ingen ute på skolorna känner till det. Staffan Cederö föreslog att ni inför valet i höst (under augusti/september) skulle kunna synas ute på stan och visa upp er.

Gustaf föreslog att Palmfestivalen också är ett bra tillfälle att synas på stan.

§         Det diskuterades också vem som kan administrera Ungdomsrådets Facebook-sida. Biljana ska kontakta Lukas angående detta och överväger samtidigt att skapa en ny Facebook-grupp.

§         Veronica från barn- och ungdomsberedningen påminner alla i Ungdomsrådet att läsa minnesanteckningarna. De läggs ut på FC, men även på Ungdomsrådets blogg.

§         Cicci lyfte också fram önskemål om att dela upp våra kommande möten så att ena timmen avsätts för inbjuden gäst/information från Staffan och Karin och att andra timmen står till ert förfogande. En bra idé! J

 

§         Inbjudna gäster till kommande möten under våren är:

Ø  27/4: Ulrika Arnell som är ny kostchef i Trelleborgs kommun kommer och vill väldigt gärna ha era synpunkter och/eller funderingar angående skolmaten. Ett ypperligt tillfälle för er att tycka till!

Ø  27/4: Peter Bernehov som är chef för ungdomsenheten kommer också denna dag och berättar om vad ungdomsenheten gör, t.ex. vad som händer på ungdomsgårdarna. Mycket bra tillfälle för er att ställa frågor och diskutera kommunens utbud av ungdomsgårdar.

Ø  25/5: Christer Fredriksson som är ny kommundirektör i Trelleborg har bjudits in och tackat ja till att komma den 25/5.


medborgarförslag

Två av våra medborgarförslag har nu varit med i tidningen läs om dem här:
Skolmaten
http://trelleborgsallehanda.se/trelleborg/article641136/Skollunchen-gjorde-Cecilia-magsjuk.html
Fler konstgräsplaner
http://trelleborgsallehanda.se/trelleborg/article641508/Ungdomsrad-kraver-fler-planer-med-konstgras.html

Kom igen nu

Bättre uppslutning på mötena. Givetvis är även de som inte sitter med i ungdomsrådet välkommen till mötena.

23 Mars

Närvarande                                               Ej närvarande

Cecilia Lundh                                             Erik Mårtensson

Andreé Gentile Persson                              Emmy Karlsson

Gustaf Johannesson                                    Henrik Johansson

Maja Johansson                                          Lars-Philip Larsson

Simon Meglic´                                             Diana Krstevska

Rasmus Sjögren                                          Freja Mollberg

Lina Olsson                                                Morgan Rohlwin

Belinda Andersson                                      Martin Johansson

Ida Petersson                                             Ibrahim Achkar

Freddie Jönsson                                          Biljana Colevska

Rebeka Simic´

Oskar Grip

Maja Jonsson

Närvarande Barn- och ungdomsberedningen:       Ej närvarande:

Staffan Cederö                                                                 Conny Ahlgren

Veronica Andersson                                                         Jonas Gustavsson

Tina Järvenpää

 

Närvarande ungdomshandläggare (ansvarig tjänsteman):

Karin Jeppsson

Minnesanteckningar:

§         Staffan inledde mötet och hälsade alla välkomna…

§         Inget pariserhjul i Trelleborg. En av medlemmarna i Ungdomsrådet hade lämnat in ett medborgarförslag om att ha ett pariserhjul (Happy wheel) i Trelleborg. Veronica informerade om att kommunstyrelsen sagt nej till detta förslag. Kommunen har inte möjlighet att sköta ett pariserhjul.

§         Det andra medborgarförslaget, som handlar om kvalitén på skolmaten och matbrickor, har ännu ej tagits upp. Vi väntar med spänning! J

§         Karin visade att kommunens hemsida (www.trelleborg,se) har uppdaterats då det gäller Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen. Numera finns länkar till er blogg och er Facebook-sida. Karin ska rätta till några detaljer på hemsidan då det gäller er representanter i Ungdomsrådet.

§         Staffan och Karin visade några detaljplaner på trelleborg.se. Det var detaljplaner för del av innerstaden, Lilla Beddinge och Ståstorp.

§         Tina Järvenpää informerade om en mycket intressant föreläsningsdag om miljö och klimat som ägde rum för ett tag sedan här i Trelleborg. Bland annat om en planerad biogasanläggning i Jordberga (gamla sockerbruket). Tina tipsade om att någon från miljö/klimatsidan skulle kunna bjudas in till Ungdomsrådet.

§         Karin informerade om inbjudna gäster till vårens möten. De inbjudna är:

Ø  6/4: Stefan Ferm kommer till Ungdomsrådets möte och pratar om översiktsplan 2010. Inför detta möte är ett tips att ni funderar och gärna skriver ner frågor som ni har om t.ex. ungdomsgårdar eller annat som intresserar er. Den som vill kan tycka till om översiktsplanen. Sista dag att ha skickat in synpunkter till kommunen är den 9 april.

Ø  27/4: Ulrika Arnell som är ny kostchef i Trelleborgs kommun kommer och vill väldigt gärna ha era synpunkter och/eller funderingar angående skolmaten. Ett ypperligt tillfälle för er att tycka till!

Ø  27/4: Peter Bernehov som är chef för ungdomsenheten kommer också denna dag och berättar om vad ungdomsenheten gör, t.ex. vad som händer på ungdomsgårdarna. Mycket bra tillfälle för er att ställa frågor och diskutera kommunens utbud av ungdomsgårdar.

25/5: Ej klart ännu. Karin ska försöka bjuda in någon som kan informera om miljö/klimatarbetet i Trelleborg.

§         Planering av olika utskott i Ungdomsrådet. Det har sedan tidigare diskuterats en del i Ungdomsrådet att ha utskott; det vill säga att representanterna i rådet kan ”gruppera” sig lite utifrån olika ämnen/intresseområden.

§         På dagens möte bestämdes att följande utskott ska finnas. Utifrån respektive ämne har följande anmält sitt intresse. Tips: Ni som inte var med på detta möte; fundera gärna vilket/vilka ämnen som ni skulle vilja jobba med.

Ø  Miljö: Freddie och Andreé

Ø  Kultur/nöje: Gustaf, Cicci, Maja Johansson, Belinda och Ida

Ø  Barn/omsorg/skola: Lina, Maja Johansson, och Belinda

Ø  Räddningstjänst/säkerhet: Gustaf och Simon

Ø  Marknadsföring: Cicci och Rasmus

Ø  Centrum: Belinda och Ida

Ø  Smyge: ännu ej någon representant.

 

§         På Fågelbäckskolan har Lina och Rasmus varit runt och pratat med alla klasser på Fågelbäckskolan för att samla in önskemål och synpunkter. Det finns hade ganska många:

Ø      Fler lampor vid Vannhög, golfbanan, förskolan vid Hallasvängen och Flaningen.

Ø      Cykelbana till Skansarna, Skegrie och kustvägen till Höllviken. Fast cykelbana till Skegrie byggs just nu.

Ø      Ställen att vara på. Det saknas t.ex. en ungdomsgård i Fågelbäcksområdet. Andra önskemål som nämndes var kvällsöppna caféer.

Ø      Övervakningskamera vid Entré (Hedvägen). Många tycker att det är ett något skumt område. Denna fråga kan ju säkerhetsutskottet ta sig an.

 

§         Mötet avslutades med att ett medborgarförslag skrevs om konstgräsplaner för alla fotbollsklubbar i Trelleborgs kommun. Detta medborgarförslag har Karin lämnat in till kansliet på kommunstyrelsen. Fortsättning följer…J

I övrigt kom man överens om att lämna in medborgarförslag om ungdomsgård i Fågelbäcksområdet, bättre belysning på en del ställen och cykelbanor.


2 Mars

Närvaro och minnesanteckningar från mötet den 2 mars, kl. 16-18 på Rådhuset

Närvarande Ungdomsrådet:                       Ej närvarande Ungdomsrådet:
Cecilia Lundh                                             Maja Johansson

Andreé Gentile Persson                              Belinda Andersson

Henrik Johansson                                       Emmy Karlsson

Diana Krstevska                                         Ida Petersson

Gustaf Johannesson                                    Lars-Philip Larsson

Biljana Colevska                                         Freja Mollberg

Simon Meglic´                                             Maja Jonsson

Rebeka Simic´                                            Morgan Rohlwin

Oskar Grip                                                 Martin Johansson

Erik Mårtensson                                         Ibrahim Achkar

Rasmus Sjögren

Lina Olsson

Freddie Jönsson

 

Närvarande Barn- och ungdomsberedningen:       Ej närvarande:

Staffan Cederö                                                                 Conny Ahlgren

Jonas Gustavsson

Veronica Andersson

Tina Järvenpää

 

Närvarande ungdomshandläggare (ansvarig tjänsteman):

Karin Jeppsson
Lizian Kyréus

Minnesanteckningar:

§         Staffan inledde mötet och hälsade alla välkomna. Staffan berättade också att Lizian Kyréus nu har slutat sitt uppdrag som sekreterare i Ungdomsrådet/Barn- och ungdomsberedningen.

§         Staffan presenterade därefter mig, Karin Jeppsson, som har tagit över Lizians arbete som sekreterare. Jag tillhör kommunens folkhälsoenhet och har hittills ”bara” arbetat med alkohol- och drogförebyggande arbete. Men förutom det arbetet är jag också numera handläggare i Ungdomsrådet/Barn- och ungdomsberedningen och samordnare för Trelleborgs kommuns övriga arbete med barnkonventionen. Jag ser verkligen fram emot mina nytillkomna arbetsuppgifter! J

§         Vårens mötestider med Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen fastställdes under detta möte. Samtliga möten påghår mellan kl.1 6-18 dessa datum:

Ø  tisdagen den 23 mars

Ø  tisdagen den 6 april

Ø  tisdagen den 27 april

Ø  tisdagen den 25 maj

Kallelse kommer att skickas ut inför varje möte, men notera gärna dessa datum redan nu.

§         Cecilia Lundh visade upp Ungdomsrådets blogg. Denna blogg hittar ni på http://trelleborgsungdomsrad.blogg.se/  Här har Ungdomsrådet bl.a. lagt ut protokoll från förra terminens möten samt lagt ut en del frågor. Men ingen har än så länge kommenterat. Dock är det väldigt enkelt att skapa kommentarer. Det framkom önskemål om att kunna länka till bloggen från Trelleborgs kommuns. Karin Jeppsson fixar det.

§         Cecilia redogjorde även för vad som diskuterades på Ungdomsrådets styrelsemöte den 26 januari. Styrelsen besående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare träffades den 26 januari.

Ø      Det som då diskuterades var möjligheten att införa brevlådor (idélådor) på alla skolor. Staffan uppmanade Ungdomsrådet att framföra detta önskemål direkt till rektorerna.

Ø      Styrelsen har även beslutat att de vill att möten i Ungdomsrådet hålls två gånger i månaden. En tanke är då att den första timmen av mötet kan vikas för särskilt inbjudna (t.ex. tjänstemän i kommunen) och att den andra timmen kan avsättas för egna diskussioner. Staffan informerade om att detta är fullt möjligt och på dessa möten deltar numera såväl Ungdomsrådet som Barn- och ungdomsberedningen. Det innebär alltså att Barn- och ungdomsberedningens egna möten upphör.

Ø      Önskemål om att återuppta utskotten i Ungdomsrådet lyftes också. Detta diskuterades en del. Staffan föreslog att ett annat sätt att formera sig är utifrån olika intresseområden (t.ex. något som rör Översiktsplanen 2010). Styrelsen kan alltså bjuda in övriga i rådet till sina egna möten. Tina menade att man visst kan ha arbetsutskott, men att det samtidigt kan vara svårt att samla alla i Ungdomsrådet till fler möten än de två ordinarie mötena per månad (se ovan).

Ø      Styrelsen bestämde också att försöka få TA (Trelleborgs Allehanda) att komma till Ungdomsrådets och Barn- och ungdomsberedningens möten. TA var ej närvarande den 2 mars.

Ø      Ungdomsrådet vill marknadsföra sig i större utsträckning och gå ut i skolorna och informera om vad Ungdomsrådet gör.

 

§         I övrigt diskuterades en del angående former för möten i Ungdomsrådet. Gustaf föreslog att ”föregående möte” skulle kunna vara en stående punkt på varje möte. På så vis blir det en naturlig uppföljning och man undviker att börja om från början igen då det gäller vissa frågor/’ämnen.

 

§         Lizian Kyréus påminde om att medborgarförslagen som Ungdomsrådet har lagt fram angående pariserhjul, matbrickor och kvalité på skolmaten nu är under beredning. Lizian uppmuntrade ungdomarna att närvara på kommunfullmäktiges sammanträde när dessa förslag ska behandlas där.

 

§         Staffan presenterade delar av Trelleborgs kommuns förslag till Översiktsplan 2010 (ÖP 2010) och uppmanade Ungdomsrådet att gå in och titta på planen som ligger på www.trelleborg.se under ”Aktuellt”. Senast den 9 april ska eventuella skriftliga synpunkter på planen vara inlämnade Kanske titta särskilt noga på Ringvägen, hamnen och bygge av ny ungdomsgård på väster (Stavstensvägen)? Staffan föreslog även att Stefan Ferm, från kommunledningskontoret, skulle kunna bjudas in till något av Ungdomsrådets möten.

 

§         Ett annat förslag på inbjuden gäst till kommande möte är Ulrika Arnell Trelleborgs kommuns nye kostchef. Ulrika är i full gång med att fixa med den nya kostorganisationen som bl.a. ansvarar för skolmaten.

 

§         En uppdatering av Trelleborgs kommuns hemsida behövs då det gäller informationen om Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen. Det framkom också önskemål om att kunna länka till FC, Ungdomsrådets blogg och Ungdomsrådets Facebook-sida.  Detta ska Karin Jeppsson ordna med så snart som möjligt.

 

§         Under mötet avtackades även Lizian Kyréus. Lizian tackades varmt av Staffan och övriga närvarande för sin fina insats i Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen. Det bjöds dagen till ära på extra god fika med semlor, kaffe/the och som vanligt även frukt och vatten.

 

§         I slutet av mötet blev det fotografering av alla närvarande i Ungdomsrådet. Bilden ska höra till bloggen.

 

Som det uppfattades under mötet:

Karin Jeppsson


Trelleborgs ungdomsråd

Detta är en del av Trelleborgs Ungdomsråd.

Om

Min profilbild

RSS 2.0