Frågor till skånetrafiken:

Frågor till skånetrafiken:

 

·    Busshållplats nya västervång

·    Busshållplats vid entre (146)

·    Busshållplats vid Skegrie kyrka (146)

·     Gratis/billigare stads buss för alla

·    Korrekta busstabeller (165 och 1)

·    Värme på bussarna, bättre fläktar

·    Hur långtid ska man vänta för att få rese ersättning

·    Både sms och kontant betalning

·    Säkrare bussar.

·    Byt ut slitna bussar

·    Busschaufförerna ska inte prata i telefon eller vara otrevliga

·    Mer plats till benen

·    Mer plats till djur

·    Småbussar till landsbygden

·    Direkt buss till hyllie station

·    Bussarna går sällan ex linje 3,2,1,190,182,165

 

 

Har du några frågor till skånetrafiken så hör av dig till cecilia.lund@skola.trelleborg.se     eller lämna en kommentar så tar vi upp det med dem. Eller kom till mötet. 16.00 sessionssal 2 på rådhuset


Minnesanteckningar Ungdomsrådet 10/11 2010

§         Karin inledde mötet med att kolla närvaro/frånvaro och frågade även om alla i Ungdomsrådet tycker det är okej att deras namn finns med på Trelleborgs kommuns hemsida, då det gäller information om Ungdomsrådet. Alla som var närvarande tyckte att det var okej. Du som inte var med; hör av dig till Karin på karin.jeppsson@trelleborg.se och meddela om du inte vill finnas med på hemsidan.

§         Vi hälsar våra nya medlemmar Marigona Deva, Michelle Pettersson, Elin Selse, David Hulthén, Daniel Larsson och Sara Blixt välkomna till Ungdomsrådet! J

§         Ordförande Cicci fick ordet. Cicci tog upp att Ungdomsrådet behöver ha ordningsregler för mötena. Dessa publiceras bl.a. på FC. Gustaf M var sekreterare under mötet och skrev ner de regler som bestämdes att Ungdomsrådet ska ha.

§         Nästa möte den 24 november kommer Skånetrafiken på besök. Därför avsattes tid under detta möte att diskutera vad som är aktuellt att prata om då. Gustaf skrev ner de frågor som Ungdomsrådet vill ta upp. Karin skickar dessa frågor till Skånetrafiken i god tid innan den 24 november.

§         På terminens sista möte med Ungdomsrådet den 8/12 blir det studiebesök hos Polisen i Trelleborg. Mer om detta i på nästa möte och i inbjudan som skickas ut inför den  8/12.

§         De intressegrupper/utskott som bestämdes förra gången gjordes om lite grann. Såhär ser grupperna ut nu:

Ø  Centrum: Dorentina, Daniel, Maja, Gustaf M, Marigona, Elin, Michelle

Ø  Kultur/Nöje: David, Cicci, Suzana, Sara B

Ø  Föreningsliv/Fritid: Dorentina, Gustaf M, Marigona

Ø  Skola: Axel, Josefin, Suzana, Kaltrina, Sara B

Ø  Infrastruktur: Tara, André G-P, David

Ø  projektgrupp för dagen på Parken i mars (se ovan): Cicci, Emmy, David, Gustaf M, Dorentina, Belinda, Ida

 

§         Nästa möte blir onsdagen den onsdag 24 november kl. 16-18.

§         Övriga mötesdatum resten av året (kl. 16-18)

Ø  onsdag 8 december


Sammanställning av gruppdiskussioner:

Introdag Ungdomsrådet 12/10 2010, Parken

 

 

Sammanställning av gruppdiskussioner:

Grupp 1 (Dorentina, Sara, Martin, Lina och Ibbe)

Bra med Trelleborg:

§         Bussarna

§         Fritidsgårdarna

§         Bion

Dåligt/vill förändra:

§         Biblioteket  - vill ha mer nya böcker

§         För många kebabgrillar

§         Mc Donalds ska vara kvar  - öppet dygnet runt.

§         Fler skoaffärer

§         Skolmaten

§         Mer belysning (runt skolor och tunneln vid Bastionen)

§         Gratis bussar

§         Vill ha studiebesök hos Polisen

Grupp 2 (Gustaf, Cicci, Maja, Suzana)

Vill förändra:

§         Affärer (och matställen?) på Valen

§         Nattöppet café (ingen alkohol)

§         Basketplaner” inomhus”

§         Buss – billigare eller gratis för studenter

§         Fler idrottshallar

§         Öppet längre på helger (butiker mm)

Grupp 3 (Josefin, Belinda, Fredrik)

 

Bra:

 

§         Ungdomsrådet. Mycket bra, för man får vara med att påverka och komma med sina åsikter.

§         Gasverket

§         Ren/fin miljö (rondeller, parkerna)

 

Vad som behöver förbättras:

§         Mer pengar till handboll och övriga sporter. Alla pengar SKA INTE gå till bara fotbollen.

§         Renovera Söderslätthallen

§         Gratis buss

§         Mer parkeringar i stan så du kan nå Valen lätt, utan någon dyr kostnad.

§         Fler café så man kan fika, som har öppet lite längre in på kvällen.

§         Fler fritidsgårdar som ligger lite utanför stan (väster).

§         Fler soptunnor till hundar.

 

 

Grupp 4 (Kaltrina, Mattias, Ida)

Bra med Trelleborg:

§         Bra med bussar

§         Stan är bra

§         Bra med fritidsgårdarna

Vill förändra:

 

§         Ingenstans att gå ut (under 16 år) högstadiet.

§         Informationen om allting (t.ex. evenemang) är dålig (når ej ungdomarna)

§         Rensa stranden (förbättring Dalabadet och Östra stranden)

§         Bygga Gasverket större

§         Information om tidtabeller (Skånetrafiken?)


12/10 2010

Minnesanteckningar Ungdomsrådet

-         Introduktionsdag på Parken 12/10 2010


§         Dagen inleddes kl. 08.30 med fika och ”mingel”

§         Kl.09.00 hälsade Staffan alla välkomna och presenterade inledningsvis en del om vad Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen är.

§         En av dagens inbjudna gäster var Peter Bernehov, chef för Ungdomsenheten. Peter, som ansvarar för Trelleborgs kommuns fritidsgårdar, berättade kortfattat om fritidsgårdarna i Trelleborg. Peter ville gärna samla in synpunkter från ungdomarna i Ungdomsrådet angående utbudet av fritidsgårdarna. Ungdomarna fick diskutera detta i mindre grupper. Peter sammanställde vad grupperna kommit fram till.

§         Även Navigatorcentrum var inbjudna denna dag. Navigatorcentrum vänder sig till ungdomar i Trelleborg som är i åldern 16-24 år. Syftet är att vägleda ungdomar till jobb, utbildning etc. Andreas och Nina, som arbetar på Navigatorcentrum, berättade om olika projekt/verksamheter.. Två ungdomar Estelle och Joakim, från Ung Idé respektive Ung Framtid, berättade om sina goda erfarenheter av Navigatorcentrum. Läs mer om Navigatorcentrum på www.navigatorcentrumtrelleborg.se och www.facebook.com/navigatorcentrum

§         Vi åt sedan god lunch (lasagne) J

§         Cicci och Emmy från Ungdomsrådet inledde eftermiddagen med att presentera en idé om att arrangera en heldag för barn och unga i Parken, kanske i februari 2011.  På förmiddagstid är det då tänkt att ordna med t.ex. ansiktsmålning för barn i förskoleåldern. Kvällstid är det tänkt att ha disco/konsert för ungdomar i åldern 15-17 år. För att detta ska vara genomförbart behövs en liten projektgrupp i Ungdomsrådet. Cicci och Emmy tar upp detta på nästa möte. De övriga i Ungdomsrådet verkar tycka att det är en bra idé med en sådan dag.

§         Rebecca Segerhagen (ansvarig för Parken) har mycket erfarenhet av vad som funkar/inte funkar då det gäller evenemang som riktar sig till barn/unga. Rebecca var med och lyssnade på Cicci och Emmy. Efteråt tipsade hon om att småbarn är en mycket enklare grupp att arrangera saker för. Det är mycket klurigare att nå ut till ungdomar i åldern 15-17 år. Det kostar en del att arrangera saker. Att hyra Parken kostar t.ex. mellan 3000-6000 kr.

Rebeccas tips då det gäller ungdomar är att försöka samarbeta/hitta det som redan görs. Det finns mycket, men det är svårt att nå ut med information till ungdomarna om vad som händer.

§         På mötet diskuterades det även en del om möjligheten att träffa andra Ungdomsråd.

§         En del av den information om Ungdomsrådet som finns på kommunens hemsida är gammal. Karin ska uppdatera hemsidan

§         Cicci har fixat ny Facebook-sida för Ungdomsrådets räkning.

 

 

 

§         Karin presenterade en del om vad FN:s barnkonventionen är. Det finns 54 artiklar i konventionen. De flesta länder i världen har skrivit under barnkonventionen som ”föddes” 1989. Sverige skrev under 1990. De mest centrala artiklarna är:

Ø  Principen om icke diskriminering (artikel 2)

Ø  Principen om barnets bästa (artikel 3)

Ø  Barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6)

Ø  Barnets rätt att komma till tals (artikel 12)

 

§         Ungdomarna fick diskutera i grupp (totalt fyra olika grupper) om vad de tycker är bra och mindre bra med Trelleborg. Som avslutning gick vi igenom vad de olika grupperna diskuterat (separat sammanställning).

§         Nästa möte blir onsdagen den 27 oktober, kl. 16-18.

§         Övriga mötesdatum resten av året (kl. 16-18)

Ø  onsdag 10 november

Ø  tisdag 23 november eller onsdag 24 november

Ø  tisdag 7 december eller onsdag 8 december


RSS 2.0