25/5

Närvarande: Cecilia Lundh, Andrée Gentile Persson, Gustaf Johannesson, Simon Meglic´, Rebeka Simic´, Rasmus Sjögren, Lina Olsson, Emmy Karlsson, Lars-Philip Larsson, Morgan Rohlwin, Freddie Jönsson

Ej närvarande: Henrik Johansson, Diana Krstevska, Biljana Colevska, Maja Johansson, Oskar Grip, Erik Mårtensson, Belinda Andersson, Ida Petersson, Freja Mollberg, Maja Jonsson, Martin Johansson, Ebba Sånesson, Ibrahim Achkar

Närvarande beredningen: Tina Järvenpää, Jonas Gustavsson, Veronica Andersson, Karin Jeppsson (tjänsteman)

 

Frånvarande beredningen: Staffan Cederö, Conny Ahlgren

Den 25/5 hade vi besök av Mattias Müller, miljömålssamordnare, från miljöförvaltningen. Mattias berättade om Trelleborgs kommuns miljöstrategiska arbete:

Ø      Bland annat pratade Mattias en hel del om hållbar utveckling som handlar om ekonomisk effektivitet, sociala och kulturella behov och ekologiska egenvärden. Ju mer balans det finns mellan dessa områden desto bättre är det för utvecklingen av samhället. Dessa olika områden tar man hänsyn till bl.a. då man arbetar med att förbättra miljön.

Ø      Mattias menar att Trelleborg länge har fokuserat mest på ekonomisk effektivitet. Kanske inte så konstigt med tanke på att Trelleborg har varit en hamnstad och industristad. Idag är Trelleborg mer och mer en attraktiv bostadsort och då blir det ännu viktigare att bevara kulturella värden, natur och miljö. Allt för att kunna leva ”det goda livet”.

Ø      Mattias berättade även en del om hur miljön förändras i havet. T.ex. genom att vatten från andra hav kommer hit med hjälp av fartyg. När fartygen tömmer sina vattentankar här i Östersjön följer främmande arter med ut i vattnet. På sikt förändrar detta ekosystemet, vilket inte är bra.

Ø      Övergödning är ett problem. Det beror på att böndernas gödning rinner ut i vattendrag och gör att det blir syrebrist, bottendöd och tång i vattnet. Ett dilemma i Trelleborg är all tång som flyter upp och hamnar på stränderna. Även fisket påverkas negativt eftersom tillgången på fisk minskar.

Ø      Sist men inte minst är samarbete mellan olika aktörer (t.ex. kommuner, högskolor, företag) viktiga för att kunna arbeta mer långsiktigt och effektivt för att förbättra miljön.

Ø      De power point- bilder som Mattias visade läggs ut på FC, kika gärna på dem.

 

Ø      Cicci tog därefter över och kollade upp hur intresset ser ut bland er ungdomar då det gäller att marknadsföra Ungdomsrådet under Palmfestivalen. Tanken är att dela ut flygblad på stan. I skrivande stund har Karin beställt flygblad med Ungdomsrådets logga på. Ni som är intresserade av att delta; ta kontakt med Cicci!

 

Ø      Karin informerade om att preliminärt datum för nästa möte med Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen är den 24 augusti, kl. 16-18. Kallelse kommer i vanlig ordning när det närmar sig.

Ø      Karin informerade också om att kommunstyrelsen vill ha såväl Ungdomsrådets som Barn- och ungdomsberedningens synpunkter på en revisionsrapport som handlar om hur nämnderna i Trelleborg tillämpar barnperspektivet. Denna måste vi diskutera på nästa möte. Karin skickar ut rapporten inför mötet.

 

Efter Ciccis och Karins information anlände Christer Fredriksson, Trelleborgs kommundirektör.

Ø      Christer inledde med att berätta om sig och sitt arbete som kommundirektör. Kommundirektören är den högste tjänstemannen i kommunen.

Ø      Det blev sedan ett trevligt ”runda bords- samtal” om vad ni ungdomar i rådet tycker om Trelleborg, om skolan etc.

Ø      Christer är nyfiken på vad ni ungdomar tycker. Kom ihåg att era åsikter och idéer är viktiga!

Efter att mötet avslutas hade flera deltagare i Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen en trevlig middag på restaurang Harmony.

 

 

Som det uppfattades:

/Karin Jeppsson

 

Glad sommar till er alla! J

 

 

 


RSS 2.0