Minnesanteckningar 6 april


Närvarande                                              Ej närvarande

Cecilia Lundh                                             Rasmus Sjögren

Andreé Gentile Persson                              Maja Johansson

Gustaf Johannesson                                    Lars-Philip Larsson

Erik Mårtensson                                         Simon Meglic´

Oskar Grip                                                  Martin Johansson

Freja Mollberg                                            Biljana Colevska

Diana Krstevska                                         Rebeka Simic´

Ibrahim Achkar                                          Lina Olsson

Freddie Jönsson                                          Maja Jonsson

Henrik Johansson                                       Belinda Andersson

Emmy Karlsson                                          Ida Petersson

Morgan Rohlwin

Ebba Sånesson; ny medlem som vi hälsar hjärtligt välkommen! J

Närvarande Barn- och ungdomsberedningen:       Ej närvarande:

Staffan Cederö                                                                 Conny Ahlgren

Veronica Andersson                                                         Tina Järvenpää

Jonas Gustavsson

Ungdomshandläggare (ansvarig tjänsteman):

Karin Jeppsson

Minnesanteckningar:

§         Staffan inledde mötet och hälsade alla välkomna…

§         Dagens inbjudna gäst var Stefan Ferm som berättade om Översiktsplan 2010. Stefan berättade om hur arbetet i en kommun fungerar då det gäller planer för bebyggelse av vägar, bostäder mm.  Det är ett arbete som pågår hela tiden, men med jämna mellanrum görs en stor översiktsplan. Det finns då massa saker att ta hänsyn till, t.ex. miljömål, lagar osv. I Trelleborg utgår man ifrån dessa punkter när man gör översiktsplan:

Var står vi idag? Tidigare stadsplanering är utgångspunkten.

Vilka värden har vi? I Trelleborg finns det bl.a. väldigt fin jordbruksmark som det är viktigt att ta tillvara på.

Vad vill vi framöver? Hur ska det framtida Trelleborg se ut? Det är såklart viktigt att ta hänsyn till vad trelleborgarna tycker är viktigt då det gäller stadsplanering, vägar mm.

Trelleborg har förändrats mycket de senaste åren; från industristad till attraktiv stad att flytta till. Man räknar med att antalet invånare i Trelleborg kommer att öka med cirka 5000 under de närmaste åren. Det innebär bl.a. att allt fler bostäder kommer att byggas.

Stefans mycket intressanta föreläsning varade i ca 1 timme…

Cicci tog därefter över och tog på nytt upp frågan om utskotten som bestämdes på förra mötet. Ni som ännu inte är med i något utskott; fundera gärna på vilket/vilka av dem ni skulle vilja ingå i. Såhär ser det ut just nu:

Ø  Miljö: Freddie och Andreé

Ø  Kultur/nöje: Gustaf, Cicci, Maja Johansson, Belinda, Ida, Diana och Ebba

Ø  Barn/omsorg/skola: Lina, Maja Johansson, och Belinda

Ø  Räddningstjänst/säkerhet: Gustaf och Simon

Ø  Marknadsföring: Cicci, Rasmus, Diana, Emmy och Erik

Ø  Centrum: Belinda och Ida

Ø  Smyge: ännu ej någon representant.

Ø  Infrastruktur (ny): Henrik, Oskar och Freja

§         När det gäller marknadsföring av Ungdomsrådet är det problem att nästan ingen ute på skolorna känner till det. Staffan Cederö föreslog att ni inför valet i höst (under augusti/september) skulle kunna synas ute på stan och visa upp er.

Gustaf föreslog att Palmfestivalen också är ett bra tillfälle att synas på stan.

§         Det diskuterades också vem som kan administrera Ungdomsrådets Facebook-sida. Biljana ska kontakta Lukas angående detta och överväger samtidigt att skapa en ny Facebook-grupp.

§         Veronica från barn- och ungdomsberedningen påminner alla i Ungdomsrådet att läsa minnesanteckningarna. De läggs ut på FC, men även på Ungdomsrådets blogg.

§         Cicci lyfte också fram önskemål om att dela upp våra kommande möten så att ena timmen avsätts för inbjuden gäst/information från Staffan och Karin och att andra timmen står till ert förfogande. En bra idé! J

 

§         Inbjudna gäster till kommande möten under våren är:

Ø  27/4: Ulrika Arnell som är ny kostchef i Trelleborgs kommun kommer och vill väldigt gärna ha era synpunkter och/eller funderingar angående skolmaten. Ett ypperligt tillfälle för er att tycka till!

Ø  27/4: Peter Bernehov som är chef för ungdomsenheten kommer också denna dag och berättar om vad ungdomsenheten gör, t.ex. vad som händer på ungdomsgårdarna. Mycket bra tillfälle för er att ställa frågor och diskutera kommunens utbud av ungdomsgårdar.

Ø  25/5: Christer Fredriksson som är ny kommundirektör i Trelleborg har bjudits in och tackat ja till att komma den 25/5.


RSS 2.0