Möte den 3 december 2009

UNGDOMSRÅDET

Möte den 3 december 2009

Minnesanteckningar

Plats: Rådhuset , sessionssal 2

 

Sista mötet för terminen inleddes med lussekatter, pepparkakor, kaffe och läsk !

Dagens frågor: 1. skrivelse ang. skolmatens kvalitet.

2. vad händer med resurserna som skulle komma eleverna

till del om skolmatspengen betalas tillbaka ?

Efter diskussion beslöts att skriva medborgarförslag, vilket gjordes och är lämnat till kommunkansliet.

Beslöts också att Cecilia mailar till Lars Hemzelius ang. skolmaten.

 

Ungdomsrådet utsåg interimstyrelse:

 

Ordförande: Cecilia Lundh

Sekreterare:  Maja Johansson

V. ordförande: Morgan rohlwin

V.sekreterare: Rebeka Simic´

 

Till första mötet vt 2010 beslöts inbjuda Stefan Ferm och Ulf Bingsgård.

Önskamål framkom om 2 möten/månad.

 

Staffan tackar för denna terminen, önskar Trevlig Helg och avslutar mötet.


Möte den 3/11 2009

UNGDOMSRÅDET

Möte den 3/11 2009

Minnesanteckningar

Ordförande Staffan Cederö hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

Mats Åstrand, planeringsekreterare i Trelleborgs kommun informerade om Trafikstrategi för Trelleborg som nu är ute på remiss.

 

Trafikstrategin finns på FC  och ungdomarna har möjlighet att lämna synpunkter fram till den 12/11 2009

 

Gustaf Johannesson framförde förslag om att återinföra trafikundervisning för förskolebarn, eftersom det är just i förskolan barn lätt tar till sig kunskap om trafikregler som han tycker saknas bland barn och ungdomar idag.

 

Bildandet av styrelse i Ungdomsrådet skjuts fram till nästa möte eftersom många var frånvarande vid dagens möte.

 

Diskussion om skolmaten; kostnad och kvalitet. Ungdomarna skall till nästa möte skriva ner sina synpunkter som sammanställs och skickas till Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden.

 

Ordförande avslutade och tackade för dagens möte.

 


6 oktober 2009

Introduktionsdag för Ungdomsrådet

6 oktober 2009

Minnesanteckningar

Ordförande Staffan Cederö hälsade välkommen och presenterade syftet med ungdomsrådet och vilka uppgifter rådet har som remissorgan till förvaltningarna i frågor som rör barn och unga.

Inflytande och Delaktighet är ledstjärnor för Ungdomsrådet.

Framkom önskemål från Henrik om att skriva en verksamhetsplan och från Diana att i förväg få veta ämnet för kommande möte.

 

Presentation; ungdomar och politiker.

 

Staffan presenterade hur kommunens organisation är uppbyggd.

 

Lars Hemzelius presenterade Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden och vill gärna ha ungdomarnas synpunkter på kostnaden för skolmaten.

 

Rebecca Segerhagen från Kulturförvaltningen berättade om sitt uppdrag som producent av olika arrangemang.

Rebecca ställde frågan ”vad är kultur”? Förslag från ungdomarna, musik, mat, konst, litteratur, teater, foto, traditioner,poesi, dans, design.

Ordet kultur betyder odla. Rebecca frågade vad ungdomarna skulle vilja göra inom kulturområdet och fick följande svar; Maja vill ha ”konst på stan,” Conny grafittikonst och Cecilia musikcafe´på stan för ungdomar under 16 år.

 

Informationschef Ingrid Wall berättade kort om Trelleborgs historia med början från boplatserna man funnit i Skateholm som man beräknar fanns för 7000 år sedan.Andra utgrävningar som gjorts är Västervång, Skegrie och återuppbyggnaden av Trelleborgen. Trelleborg förlorade stadsrättigheterna år 1619 och återfick dem först år 1867.

 

Nästa punkt på programmet var en uppskattad lunch !

 

Eftermiddagens program var ett grupparbete med ämnet

hur vill man arbeta i Ungdomsrådet?

 

Redovisning; grupp 1 förslag:

Bygga blogg, FC, bättre marknadsföring, nya affischer, informationsmöten på skolorna, dela ut material som visar vad Ungdomsrådet är, öppna möten.

Grupp 2 förslag:

Ungdomsrådet skall bilda egen styrelse, själva hålla i mötena och att det bildas utskott, även de med egen styrelse.Marknadsföring, utveckla centrum och Smyge.

Grupp 3 förslag:

Effektivare möten med förmöte, kulturinriktning på nya museets cafe, förbättra föreningslivet i Trelleborg, bilda utskott. Önskemål om ungdomskvällar på Valen med längre öppettider.

Grupp 4 förslag:

Återskapa utskotten. Förslag på utskott , miljö, kultur, barn och omsorg, räddningstjänst och skola.Mindre råd och flera träffar, bättre marknadsföring, ibland bjuda in gäster till mötena ,blogg, nätdiskussioner.

 

Efter redovisningen presenterade Lisbeth Gisselquist, chef för Ungdomsenheten sin verksamhet och vilka ungdomsgårdar som finns i kommunen.

 

Beslöts att representanter för Ungdomsrådet skall deltaga vid elevrådsmötet på gymnasiet den 22/10 kl.10.00. Erik, Conny och  Maja Johansson var intresserade att deltaga vid detta möte.

 

Beslöts att vid nästa möte den 3 november skall Ungdomsrådet bilda egen styrelse.

 

Avslutning:

Staffan tackade för en givande dag och för det engagemang och intresse alla visat och avslutade därmed dagen.

 


Skolan

Nu får ni vara med och diskutera. Ni får hjälpa oss med att säga vad ni tycker och tänker så vi kan åtgärda det ni inte tycker om.

Vad tycker eleverna i trelleborgskomun om skolan? vad skall förbättras? Skolmaten? Biblioteken? Allt som har med skolan att göra och som ni vill att vi skall förbättra.

 


Trelleborgs ungdomsråd

Trelleborgs ungdomsråd

- De ungas forum.
1999 startade Trelleborgs kommun barn- och ungdomsberedningen.
Vi bytade namn till ungdomsrådet då vi ville att ungdomarna skulle förstå att det är vi unga som kan göra skillnad.
Frågor/Förslag kan skickas in via Fc direkt till ungdomsrådet. Är det så att du inte har Fc kan du skicka dina fråga/förslag direkt till ungdosmrådets ordförande Cicci ( cecilia.lund@skola.trelleborg.se )
Välkommen

Välkommen till Trelleborgs ungdomsråd.

 

Vi är ett gäng ungdomar som tar just dina frågor och klagomål på största allvar.

Tycker du att något inte står rätt till på skolan eller allmänt i Trelleborg.

Vi kan hjälpa dig.

Berätta vad du inte tycker om så ska ungdomsrådet försöka göra din vardag bättre.


RSS 2.0